Οι θωρακικοί μύες είναι δύο ζεύγη μυώνων που καταλαμβάνουν το πρόσθιο ανώτερο τμήμα του θώρακα μας. Είναι ένα ζεύγος ανά πλευρά και χωρίζονται στον μείζονα θωρακικό και τον ελάσσονα θωρακικό.

Ο Ελάσων θωρακικός ξεκινά (εκφύεται) από την κλείδα και καταλήγει (καταφύεται) στην πρόσθια επιφάνεια του θώρακα στις ανώτερες πλευρές. Σκοπό έχει την ανύψωση των πλευρών ώστε να μεγαλώσει η χωρητικότητα της θωρακικής κοιλότητας και έτσι να δημιουργηθεί χώρος για τον αέρα που θα εισέλθει στους πνεύμονες. Είναι λοιπόν εισπνευστικός μυώνας.

askiseis-stithous-1

Ο Μείζων θωρακικός ξεκινά από το στέρνο μας και καταλήγει στον βραχίονα. Σκοπό έχει την προσαγωγή (πλησίασμα) του βραχίονα προς το κέντρο του σώματός μας. Έχει τριγωνικό πεπλατυσμένο σχήμα και χωρίζεται σε δύο μοίρες (τμήματα). Το ανώτερο τμήμα που ονομάζεται κεφαλή της κλείδας και το κατώτερο που ονομάζεται στερνοπλευρική μοίρα. Οι βασικότερες ασκήσεις για τον μείζονα θωρακικό είναι κατά σειρά προτεραιότητας οι ακόλουθες:

askiseis-stithous-2

  1. PECK DECK (ΠΕΚ ΝΤΕΚ): είναι ένα μηχάνημα που υπάρχει σε κάθε γυμναστήριο και μας προσφέρει την μεγαλύτερη απομόνωση από όλες τις άλλες ασκήσεις (σημείωση: απομονωτική άσκηση είναι η άσκηση που ενεργοποιεί περισσότερο τον μυώνα που θέλουμε να γυμνάσουμε εξαιρώντας παράπλευρους άλλους μυώνες).

Εκτέλεση: Καθόμαστε στο μηχάνημα πεκ ντεκ και βάζουμε τα χέρια μας στις λαβές που διαθέτει. Πιέζουμε με τα χέρια προς το κέντρο του θώρακα συμπλησιάζοντας τα σαν να αγκαλιάζουμε.

Στην άσκηση συμμετέχει εν μέρει το πρόσθιο τμήμα του δελτοειδούς (ώμος).

askiseis-stithous-3

  1. ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΗΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ:

Εκτέλεση: καθόμαστε στο μηχάνημα πιέσεων στήθους βάζοντας τα χέρια μας στις λαβές του. Πιέζουμε τα χέρια μας μπροστά έως ότου τεντώσουν. Στην άσκηση αυτή υπάρχει υποχρεωτικά συμμετοχή των τρικεφάλων και του πρόσθιου τμήματος του δελτοειδούς.

askiseis-stithous-4

  1. CROSS OVER (ΚΡΟΣΣ ΟΒΕΡ) / Διασταυρώσεις ΣΤΗΘΟΥΣ

Εκτέλεση: στεκόμαστε στο κέντρο του μηχανήματος κροςς οβερ και τοποθετούμε τα χέρια μας στις λαβές του που βρίσκονται στα πλάγια. Σκύβουμε μπροστά φέρνοντας την πλάτη μας παράλληλα με το έδαφος πιέζουμε τους βραχίονες προς το στέρνο συμπλησιάζοντας τους μπροστά στον θώρακα. Εδώ συμμετέχουν επίσης το πρόσθιο τμήμα του δελτοειδούς και οι καμπτήρες μύες της παλάμης.

askiseis-stithous-5

Logo_footer   
     © 2016

Follow us: