Υπηρεσίες / Προγράμματα

Dance Aerobics | Dance Step | Zumba | Ζumba Burst | Body Power | Shape Body | Hips & Abs | Abs | Brazilian Butts
Pilates Mat | Yoga & Stretch | Yoga Flow | Hatha Yoga | Fight Bo | Vinyasa Yoga | Functional Training | Cross Training

Ηλιούπολη

2109714310

Λ.Βουλιαγμένης 378, Ηλιούπολη Τ.Κ. 17342

Σελίδα Facebook