Μία από τις πιο βασικές ασκήσεις είναι η κωπηλατική πλάτης στην τροχαλία. Η άσκηση αυτή γυμνάζει τους εν τω βάθει ραχιαίους (250 περίπου μύες) και τους επιπολής ( 8 μύες). Οι εν τω βάθει ραχιαίοι είναι οι μύες που βρίσκονται επάνω στην σπονδυλική στήλη και την διατρέχουν από το ύψος του κεφαλιού (ινιακό όγκωμα) μέχρι την λεκάνη μας. Σκοπός έχουν την κίνηση του κορμού (οπίσθια έκταση, πλάγια έκταση, περιστροφή). Συσπώνται είτε μεμονωμένα ανά πλευρά, είτε από κοινού προσφέροντας μία τεράστια ποικιλία κινήσεων του κορμού.

Συνδέουν είτε γειτονικούς σπονδύλους ανά έναν μεταξύ τους (μεσακάνθιοι-μεσεγκάρσιοι-εγκαρσιακανθώδεις-ακανθεγκάρσιοι), είτε ανά 2 ή 3 σπονδύλους (πολυσχιδείς), είτε διατρέχουν την σπονδυλική στήλη εκφυόμενοι από την λεκάνη και καταφυόμενοι στο κρανίο (μήκιστος-λαγωνοπλευρικός), είτε εκφυόμενοι από τους θωρακικούς σπονδύλους διατρέχουν το υπόλοιπο της σπονδυλικής στήλης ‘εως το κρανίο (σπληνιοειδής).

Οι δε επιπολής ραχιαίοι είναι:

  • Οι 2 πλατείς ραχιαίοι, οι οποίοι εκφύονται από την σπονδυλική στήλη και καταφύονται στο βραχιόνιο οστό και κάμπτουν τον βραχίονα προς τον κορμό, είτε από επάνω επάνω είτε από εμπρός.
  • Οι 4 ρομβοειδείς (2 μείζονες και 2 ελάσσονες), οι οποίοι εκφύονται από την σπονδυλική στήλη και καταφύονται στην ωμοπλάτη. Κάμπτουν τις ωμοπλάτες προς την σπονδυλική στήλη.
  • Οι 2 τραπεζοειδείς που εκφύονται από την σπονδυλική στήλη και καταφύονται στις ωμοπλάτες μας κάμπτουν τις ωμοπλάτες προς την σπονδυλική στήλη, ανασπούν τις ωμοπλάτες και κατασπούν επίσης αυτές.

article4_1

Η εκτέλεση λοιπόν της κωπηλατικής εάν γίνεται με ακίνητο τον κορμό γυμνάζει μόνο τους επιπολής ραχιαίους. Δηλαδή 8 μύες. Ούτως η άλλως η ονομασία της άσκησης είναι κωπηλατική και όχι κάμψεις .

Για να ενεργοποιηθούν οι υπόλοιποι (250) πρέπει να κινείται ο κορμός, να γίνει λοιπόν απομίμηση της κίνησης των κωπηλατών.

article4_2article4_3

Logo_footer   
     © 2016

Follow us: