ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ   Τα γυμναστήρια εκτός από την εξατομικευμένη γυμναστική προσφέρουν και…

 CROSSFIT – ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ   Στα σύγχρονα γυμναστήρια έχει εφαρμοσθεί τελευταία μια προπονητική μέθοδος που…

 TRX SUSPENSION TRAINING – ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ   Πριν από λίγα χρόνια εμφανίστηκε στο χώρο των…

ΣΥΝΤΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ   Στις μέρες μας ο σύγχρονος άνθρωπος διαθέτει…

 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΙΚΕΦΑΛΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  Οι τρικέφαλοι μύες βρίσκονται στο οπίσθιο τμήμα των βραχιόνων μας και…

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΜΠΤΗΡΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ   Οι καμπτήρες μύες των χεριών βρίσκονται στο πρόσθιο τμήμα…

Οι ώμοι μας είναι μια μεγάλη μυϊκή ομάδα η οποία μας προσφέρει μεγάλη κινητικότητα. Αποτελείται…

Οι μύες της πλάτης χωρίζονται σε δύο στοιβάδες: Α) τους εν τω βάθει (αυτόχθονες) ραχιαίους…