Για όλα τα μέλη των Sociall Arenas, η «CARDIOPROLIPSIS Α.Ε.» παρέχει:

  • 1) Ολοκληρωμένα προγράμματα καρδιολογικού αθλητικού ελέγχου με στόχο την πρόληψη και την ασφάλεια των αθλουμένων και ειδικότερα ο έλεγχος απευθύνεται σε αθλητές κάθε ηλικίας και περιλαμβάνει
  • 2) ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • 3) λήψη ζωτικών σημείων (αρτηριακή πίεση, καρδιακή συχνότητα, κορεσμός οξυγόνου)
  • 4) λήψη βασικού ιστορικού
  • 5) κλινική εξέταση (ακρόαση, ψηλάφηση κλπ)
  • 6) βασικό υπερηχογραφικό έλεγχο

Το κόστος του προαθλητικού ελέγχου για τα μέλη των Sociall Arenas ανέρχεται στα 20 ευρώ κατά άτομο με εκτιμώμενο μέσο χρόνο εξέτασης 15 λεπτά ανά άτομο.

Αφίσα Sociall Arenas